Showing all 10 results

Show sidebar

ICE ACADEMY ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પેપર સેટ બુક

220.00 210.00
 • બુકની કિમત રૂ.220
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  10  ( 5 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 210
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ICE એકેડેમી ની 4000 પ્રશ્નો ની બુક

200.00 199.00
 • બુકની કિમત રૂ.  200
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 199

WORLD INBOX બિનસચિવાલય ૨૦ પેપર સેટ  બુક

180.00 170.00
 • બુકની કિમત રૂ.  180
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 170

અભયમ અકાદમી ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક 21 પેપરસેટ બુક

230.00 207.00
 • બુકની કિમત રૂ.  230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   23  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 207

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ભરતી પરીક્ષા માટે નોલેજ પાવર બુક

310.00 230.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 310
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  80 (  26 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 230
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,

બુક બર્ડ પબ્લીકેશન ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક મોડેલ પેપર બુક

250.00 225.00
 • બુકની કિમત રૂ.  250
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   25 ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225

યુવા ઉપનિષદ  ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પેપરસેટ બુક ૨૦૧૯

150.00 143.00
 • બુકની કિમત રૂ.  150
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   7  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  143

લિબર્ટી પ્રકાશન ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક  પેપર સેટ બુક ૨૦૧૯

160.00 152.00
 • બુકની કિમત રૂ.  160
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   8  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 152

લિબર્ટી પ્રકાશન ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક બુક ૨૦૧૯

345.00 310.00
 • બુકની કિમત રૂ.  345
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   35 ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 310

વર્લ્ડ ઇનબોકસ પ્રકાશનની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક બુક ૨૦૧૯

220.00 210.00
 • બુકની કિમત રૂ.  220
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 210