Showing all 10 results

Show sidebar

ICE એકેડેમી ની GPSC 6500 પ્રશ્નો ની બુક

280.00 265.00
 • બુકની કિમત રૂ.  280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  265

ICE એકેડેમી ની ગુજરાત નો સાંસ્કૃતિક વારસો બુક ની બુક

180.00 179.00
 • બુકની કિમત રૂ.  180
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  179

ICE એકેડેમી ની ભારત નો સાંસ્કૃતિક વારસો  ની બુક

290.00 275.00
 • બુકની કિમત રૂ.  290
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  275

Liberty Publication Gpsc Nayab mamlatdar Dyso Book 2019

540.00 485.00
 • બુકની કિમત રૂ.  540
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   55  ( 10  %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  485

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-1

350.00 330.00
 • બુકની કિમત રૂ.  350
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   20   ( 6 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 330
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-2

300.00 285.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15   ( 5 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 285
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ENGLISH પેપર બુક

480.00 430.00
 • બુકની કિમત રૂ. 480
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  50 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 430
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ગુજરાતી પેપર બુક

600.00 540.00
 • બુકની કિમત રૂ. 600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનીષદ પ્રકાશન ની ભારતનો વારસો બુક ૨૦૧૯

270.00 243.00
 • બુકની કિમત રૂ.  270
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   27 ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  243

શિક્ષણ સેવા વર્ગ-2  નોલેજ પાવર પ્રકાશનની બુક

490.00 439.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 490
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  51 (  10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 439
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,