Showing 1–12 of 15 results

Show sidebar

ICE ACADEMY ની ગણિત બુક

210.00 209.00
 • બુકની કિમત રૂ.210
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  1
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 209
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ICE ACADEMY ની તર્કશક્તિ (રીઝનીંગ) બુક

170.00 169.00
 • બુકની કિમત રૂ.170
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  1
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 169
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની ગણિત અને રીઝનીંગ બુક “અંકગણિત”

290.00 270.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૯૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૨૦  (૭  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૭૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અભયમ એકેડેમી ની ગણિત બુક

230.00 207.00
 • બુકની કિમત રૂ. 230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   23  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 207
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અભયમ એકેડેમી ની રીઝનીંગ બુક

140.00 133.00
 • બુકની કિમત રૂ.  140
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   7   ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 133

કિશ્વા પ્રકાશન(શહેઝાદ કાઝી)  ગણિત-એક અભ્યાસ બુક

350.00 299.00
 • બુકની કિમત રૂ. 350
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 51  ( 15 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 299
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

નવયુગ પબ્લીકેશન ની જનરલ ગણિત બુક

220.00 199.00
 • બુકની કિમત રૂ.  220
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   21   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 199

ભારત અકાદમી ની ગણિત અને રીઝનીંગ  લેટેસ્ટ ૨૦૧૯ ની આવૃતિ

290.00 260.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૯૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૧  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૬૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ગણિત બુક

160.00 150.00
 • બુકની કિમત રૂ. 160
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 10  ( 6 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 150
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની ગણિત બુક ૨૦૧૯ આવૃતિ

320.00 288.00
 • બુકની કિમત રૂ.  320
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   32  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 288

લક્ષ્ય કેરીયર એકેડેમીની ગણિત અને રીઝનીંગ બુક લેટેસ્ટ ૨૦૧૯ આવૃતિ

280.00 225.00
 • બુકની કિમત રૂ.  220+ 60 = 280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   55  ( 20 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225

લીબર્ટી પ્રકાશન ની મેથ્સ રીઝનીંગ બુક

230.00 210.00
 • બુકની કિમત રૂ. 230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 20  (10  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 210
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.