Showing all 4 results

Show sidebar

SBI બેંક ક્લાર્ક ભરતી માટે અરિહંત પ્રકાશન ની બુક

275.00 250.00
 • બુકની કિમત રૂ.  275
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   25  ( 9 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 250

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ભરતી માટેની બુક

375.00 340.00
 • બુકની કિમત રૂ. 375
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 35  ( 9 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 340
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અતુલ પ્રકાશન ની મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર (Mphw) બુક

600.00 510.00
 • બુકની કિમત રૂ.  600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   90  ( 15 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 510

અતુલ પ્રકાશન ની સ્ટાફ નર્સ બુક ૨૦૧૯

500.00 450.00
 • બુકની કિમત રૂ. 500
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  50 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 450
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.