Showing all 2 results

અભયમ એકેડેમી ની ગણિત બુક

140.00
  • બુકની કિમત રૂ. 230
  • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   23  ( 10 %)
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 207
  • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અભયમ એકેડેમી ની રીઝનીંગ બુક

85.00
  • બુકની કિમત રૂ.  140
  • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   7   ( 5 % )
  • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 133