Showing all 5 results

Show sidebar

WORLD INBOX બિનસચિવાલય ૨૦ પેપર સેટ  બુક

180.00 170.00
 • બુકની કિમત રૂ.  180
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 170

અભયમ અકાદમી ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક 21 પેપરસેટ બુક

230.00 207.00
 • બુકની કિમત રૂ.  230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   23  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 207

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ભરતી પરીક્ષા માટે નોલેજ પાવર બુક

310.00 230.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 310
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  80 (  26 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 230
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,

યુવા ઉપનિષદ  ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પેપરસેટ બુક ૨૦૧૯

150.00 143.00
 • બુકની કિમત રૂ.  150
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   7  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  143

લિબર્ટી પ્રકાશન ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક  પેપર સેટ બુક ૨૦૧૯

160.00 152.00
 • બુકની કિમત રૂ.  160
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   8  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 152