Showing all 3 results

Show sidebar

WORLD INBOX પ્રકાશન ની તલાટી મંત્રી અને જૂનીયર ક્લાર્ક પરિક્ષા માટેની બુક

320.00 290.00
 • બુકની કિમત રૂ. 320
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  30 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 290
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અભયમ એકેડેમી ની તલાટી મંત્રી ૫૧ પેપર સેટ

225.00 205.00
 • બુકની કિમત રૂ.  225
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   20   ( 9 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 205
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ પ્રકાશન ની તલાટી પ્રશ્નપત્રોની બુક

150.00 140.00
 • બુકની કિમત રૂ. 150
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 10  (  7 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 140
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.